Bytový dům A

Bytový dům A se skládá z 14 bytových jednotek.  

Aktuální fotografie